X
Volg deze blog

Nieuws

Consument twee keer zoveel AGF laten eten? Het kan.

Wanneer je van vernieuwing op het gebied van AGF-marketing net zo enthousiast wordt als ik, dan is Dr Arne Maas absoluut iemand om tenminste één keer van je leven gesproken te hebben! Hij is lector Marketing en Innovatie in Rotterdam. Deze week had ik voor het eerst een kennismaking.

Arne schreef het boek ‘De redenloze consument’. Bij het bepalen van je marketingstrategie moet je meer focussen op het gedrag van mensen. In plaats van je te richten op wat mensen in een marktonderzoek zeggen, ga je inspelen op het onbewuste. Door het onbewuste van de consument een bepaalde kant op te sturen met behulp van psychologische kaders, wordt het consumptiegedrag beïnvloed. Een Engels woord voor kader is ‘frame’. De techniek van het sturen van het onbewuste wordt Framing genoemd. Een andere populaire term hiervoor is ook wel ‘nudging’.

Arne geeft in zijn boek het voorbeeld van M&M’s. De grootste zakken worden in de bioscoop verkocht. Framing bij de verkoop werkt dan op basis van de onbewuste boodschap van de grote verpakking: mensen nemen aan dat anderen blijkbaar ook zoveel eten en dat het dus normaal is. Dit ‘sociale bewijs’ leidt ertoe dat mensen meer gaan eten. Daarnaast wekt het grote aantal kleuren M&M’s het effect dat mensen minder snel stoppen met eten. Mensen zijn eerder klaar met eten wanneer er minder variatie is.

Op groenten en fruit toegepast maakt het boek melding van een onderzoek waarbij in de winkelwagen met duct tape een denkbeeldig groenten- en fruitvak werd gecreëerd. Hierdoor werd er twee keer zoveel AGF verkocht dan gewoonlijk, terwijl de totale uitgaven van consumenten gelijk bleven. Onbewust vatten mensen het groenten- en fruitvak in de winkelwagen op als een indicatie van de hoeveelheid AGF die andere mensen kopen. En gaan daardoor dus meer kopen.

Zo kan framing de mening of het gedrag van klanten (onbewust) beïnvloeden. Dan moet je dat als marketer wel goed insteken, zowel wat betreft de marketing als wat betreft het frame dat je hiervoor kiest. En voor het samen bedenken van een goeie aanpak, kun je Arne inschakelen.

Aan de Hogeschool Rotterdam is Arne Maas lector Marketing bij het Kenniscentrum Innovatief Ondernemerschap. Dit lectoraat richt zich op gedragsbeïnvloeding van mensen op het gebied van gezond eten, beweging en duurzaamheid. Daarbij wordt gebruik gemaakt van praktijkervaring in de commercie, toegepast op de marketing van Groen & Gezond. Een geweldige kans voor nieuwe samenwerkingsverbanden dus!

Naast zijn publicatie op het expertisegebied van het onbewuste is Arne tevens co-auteur van ‘Start me up in Silicon Valley’, een boek over start ups en het Californische ecosysteem waarin veel technologiebedrijven hun wortels schieten. Er zijn mooie parallellen te trekken met het Nederlandse ecosysteem. Er zijn in ons land veel ondersteunende en vernieuwende dienstverleners. We combineren dat met uitzonderlijk veel ondernemerschap. Daardoor kunnen nieuwe bedrijven en concepten hier goed floreren.

Tenslotte is Arne een deskundige op het gebied van social media. Vanuit zijn bedrijf Ameuse adviseert hij bedrijven ten aanzien van zijn expertisegebieden: framing en het onbewuste, startups en social media. Dus zie je het wel zitten om iets te ontwikkelen met framing in marketing? Neem dan contact op met Arne.

Tags:

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Misschien later